Trường MN Bình Minh phun thuốc khử trùng Corona

Tháng Hai 8, 2020 5:42 chiều

 

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho trẻ em, giáo viên, cán bộ nhân viên trong trường học

Ngày 7/2/2020 Vệ sinh môi trường phun khử khuẩn tại trường MN Bình Minh

Một số hình ảnh minh họa

1

2

4

5

6