TRƯỜNG MN BÌNH MINH ĐAỊ HỘI CHI BỘ

Tháng Ba 1, 2020 3:37 chiều

Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2020. Trường MN Bình Minh đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Một số hình ảnh minh họa.

2

đ/c Nguyễn Thị Xuyên điều hành đại hội

3

đ/c Nguyễn Thị Tâm Bí thư chi bộ lên báo cáo kết quả nhiệm kỳ cũ

8

Đ/C Nguyễn Thị Là phó bí thư chi bộ lên báo cáo

6

Bài tham luận của đ/c Vũ Thị Nhuần về công tác Đảng viên

5

Đ/c Ngô thị Hồng tham luận về chuyên môn

4

Đ/C Nguyễn Văn Chung bí thư Đảng bộ xã lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo

7

Đ/C Nguyễn Thị Hường trưởng ban kiểm phiếu lên làm việc

9

đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Bí thư

10

Ban chấp hành chi bộ khóa mới ra mắt