Trường Mầm non Nam Minh tổng vệ sinh môi trường ngày 07/10/2018

Tháng Mười 8, 2018 7:53 sáng

Tập thể cán bộ, giáo viên trường Mầm non Nam Minh tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện đúng theo tinh thần công văn số 101/UBND-VP về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018 của UBND huyện . Sáng ngày chủ nhật 07/10/2018 tập thể cán bộ, giáo viên Trường mầm non Nam Minh đã dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và ngoài trường học.

Một số hình ảnh:

20181006_16521820181006_16541520181006_165446_00120181006_17201820181006_173330