Trường Mầm non Nam Minh dọn dẹp, vệ sinh môi trường

Tháng Ba 19, 2018 2:18 chiều

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện đúng theo tinh thần công văn số 101/UBND-VP về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018 của UBND huyện ngày 08/3/2018. Sáng ngày chủ nhật 18/03/2018 tập thể cán bộ, giáo viên Trường mầm non Nam Minh đã dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và ngoài trường học.

Một  sốhình ảnh

B612_20180318_072519B612_20180318_072431

B612_20180318_072515B612_20180318_072416