Trường Mầm non Bình Minh vệ sinh môi trường chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới

Tháng Chín 7, 2020 8:41 sáng

Sáng ngày mùng 30/8/2020 trường Mầm non Bình Minh vệ sinh môi trường trong ngoài lớp học để chuẩn bị đón trẻ đến trường

Một số hình ảnh minh họa

84667719_641715679898255_8714939207128186880_n

 

 

118712845_350483176087260_6003511330169794241_n

118713568_623501361892643_7096032702933183850_n

118774824_698312997562641_4304549122598893619_n

118880463_338496100844064_7257257526938192430_n