Trường Mầm non Bình Minh tổ chức ngày hội đến trường của bé.

Tháng Chín 7, 2020 9:56 sáng

Sáng ngày 5/9 Trường Mầm non Bình Minh long trọng tổ chức ngày hội đến trường của bé

Một số hình ảnh minh họa

118823073_605586386775562_5234760098697505453_n

Đ/C Nguyễn Thị Xuyên PHT nhà trường lê điều hành chương trình

118918065_316046092833897_7805747301693781893_n

Đ/C Nguyễn Thị Tâm BTCT Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng

118978148_339115393802984_4406727253960944261_n

Đ/C Nguyễn Văn Chung Bí thư Đảng bộ – CT hội đồng nhân dân xã lên phát biểu và tặng hoa cho nhà trường, đ/c Nguyễn Thị Tâm Hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa

118654982_793694054504076_4955360776140839395_n

Bà Nguyễn Thị Lành chủ tịch liên hiệp phụ nữ xã lên tặng hoa chúc mừng – Bà Nguyễn Thị Lái PHT nhà trường lên nhận hoa

118983959_446182669671862_6093772057349876057_n

Ông Nguyễn Văn Thoan trưởng ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh khu số 1 lên tặng hoa chúc mừng

 

 

118769794_1246953275666693_8683373029702697730_n

Ông Trần Văn Toàn hội trưởng hội cha mẹ học sinh khu số 2 lên tặng hoa chúc mừng

118950951_648230336130364_839577673346912731_n

Tập thể cán bộ giáo viên trường MN Bình Minh