Sáng ngày 27/02/2021 Trường Mầm Non Bình Minh ra quân vệ sinh môi trường.

Tháng Ba 1, 2021 8:51 sáng
Thực hiện Công văn số 120/UBND-VP ngày 25/2/2021 của UBND huyện Nam Trực về việc ra quân vệ sinh môi trường sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
Sáng ngày 27/02/2021 Trường Mầm Non Bình Minh ra quân vệ sinh môi trường. Một số hình ảnh minh họa:
1
2
3
4
5
6