LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Ba 12, 2018 9:07 sáng
Từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 đến ngày 17 tháng 3 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều

 

Thứ hai  12/3/2018

Họp giao ban

Kiểm tra hồ sơ nuôi

 

Thứ ba 13/3/2018

Dự gờ lớp 5A

Duyệt kế hoạch

 

Thứ tư 14/3/2018

Dự giờ lớp lớp 5B

Duyệt kế hoạch

 

Thứnăm 15/3/2018

Dự giờ lớp 5C

Làm việc tại trường

 

Thứ sáu 16/3/2018

Làm việc tại trường

Làm việc tại trường

 

Thứ bảy 17/3/2018 Sinh hoạt chuyên môn  

                                                                                                       Bình Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                            Q, Hiệu Trưởng

                                                                                                                             Nguyễn Thị Lái