hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Tháng Năm 6, 2018 8:02 chiều

CV 107/PGDĐT hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018. Sáng ngày 7/5/2018 Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầ non Nam Minh dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

Một số hình ảnh:

B612_20180401_080401

B612_20180401_080415

B612_20180401_080433

B612_20180401_080450

B612_20180401_080703