Trường MN Nam Minh tổ chức hội thi cô nuôi dưỡng giỏi

Hưởng ứng tuần lễ Văn hóa Giáo dục Huyện Nam Trực lần thứ 7  thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20 -11 Sáng ngày 17/11/2018  trường mầm non Nam Minh tổ chức Hội thi cô nuôi dưỡng giỏi cấp…