LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN

LỊCH TRỰC TẾT THỜI GIAN KHU SỐ 1 KHU SỐ 2 23/01/2020 Đ/c: Xuyên, Huyền Đ/c: Xuyên, Huyền 24/01/2020 Đ/c: Lái, Thoa Đ/c: Tâm, Duyên 25/01/2020 Đ/c: Nhàn, Hiền Đ/c: Nhuần, Ngọc 26/01/2020 Đ/c: Lái,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3/1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3/1 TỪ NGÀY 13 – 18/01/2020   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 13/01/2020 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Tâm…

Lịch công tác tuần 2 tháng 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2/1 TỪ NGÀY 06– 11/01/2020   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 06/01/2020 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Tâm khu…

Lịch công tác tuần 1 tháng 1 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30 – 03/01/2020   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 30/12/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Tâm khu số1 – Đ/c Xuyên khu số2 Thứ ba  31/12/2019 – Kiểm tra…

lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11 – 16/11/2019   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 11/11/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Tâm khu…

Lịch công tác tuần

ỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04 – 09/11/2019   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 21/10/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Tâm khu…

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28 – 02/11/2019   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 30/09/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Tâm khu số1 –…

Lịch công tác tuần 4 tháng 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21 – 26/10/2019   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 21/10/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Tâm…

Lịch công tác tuần 3 tháng 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14 – 19/10/2019   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 14/10/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c…