Lịch công tác tuần 2 tháng 11

Từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến ngày 17 tháng 11 năm 2018 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  12/11/2018 Họp giao ban Kiểm tra tài chính   Thứ ba 13/11/2018 Dự gờ lớp 3A Duyệt…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018 Thời gian Sáng Chiều Thứ hai  5/11/2018 Họp giao ban Kiểm tra hồ…