Lịch công tác tuần từ ngày 22/03 đến ngày 27/03/2021

lịch công tác tuần từ ngày 22/03 đến ngày 27/03/2021   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 22/03/2021 – Họp giao ban Ban giám hiệu – Đ/c Tâm khu số1 – Đ/c Xuyên khu số2 Thứ ba  23/03/2021 –…

Lịch công tác từ ngày 1/3 đến ngày 6/3/2021

Lịch công tác từ ngày 1/3 đến ngày 6/3/2021   Thời gian                    Nội dung công việc Người  phụ   trách        Trực Ban  giám hiệu Thứ hai 01/03/2021 – Họp giao ban Ban giám hiệu –…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11/01 ĐẾN NGÀY 16/01

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11/01 ĐẾN NGÀY 16/01   Thời gian                    Nội dung công việc Người  phụ   trách        Trực Ban  giám hiệu Thứ hai 11/01/2021 – Họp giao ban- Thăm…